KẾT QUẢ

Results

 

Văn Phòng Luật Sư Trần Đình Định đã giải quyết, hoặc thắng kiện hơn 4,000 vụ tai nạn thương tích, đặc biệt các tai nạn thương tích trầm trọng. Sau đây là kết quả một số trường hợp:

 

  • Bất cẩn của Bác sĩ: 2.7 Triệu Đô La.
  • Tai Nạn Xe: $980,000
  • Tai Nạn Xe: $850,000
  • Tai Nạn Té Ngã Tại Siêu Thị: $100,000
  • Tai Nạn Người Đi Bộ: $100,000
  • Tai Nạn Người Đi Bộ: $100,000