LÃNH VỰC LUẬT PHÁP

Areas of Practice

 

CÁC LOẠI TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

-Tai Nạn xe cộ, xe đạp, xe gắn máy.
-Tai nạn gây thương tích cho người đi bộ.-Tai nạn thuyền bè.
-Tai nạn té ngã, chó cắn.

 

BẤT CẨN Y TẾ

Nursing Home bất cẩn trong việc chăm sóc người cao niên.
Đặc biệt các tai nạn Thương tích Trầm trọng hoặc Tử vong.

 

LUẬT THƯƠNG MẠI-KIỆN TỤNG ĐIẠ ỐC THƯƠNG MẠI.

 

LUẬT THỪA KẾ-SOẠN THẢO LIVING TRUST DI CHÚC.